Het Heilig Bloed, vereerd en bewaard te Hoogstraten sinds 1652

Bijna 350 jaar bewaart Hoogstraten de kostbare relikwie van het Heilig Bloed, tracht de Boxtelse traditie voort te zetten en het onderschreven akkoord stipt na te leven. In woelige oorlogsjaren bewaarde ze de schat op veilige plaatsen, soms ingemetseld in de dikke muren van de kerktoren, zoals op 10 mei 1940 door deken Senden met als getuigen koster Henri Rigouts, Frans Brosens, Jules en Louis Croes.

Om de Heilig Bloedfeesten nog meer luister bij te zetten bouwde Hoogstraten voortdurend aan de processie. Kostbare ornamenten werden aangekocht, als het Heilig Bloedschrijn (1886), processievaandels, mantel van O.-L.-Vrouw, baldakijn (Grossé 1902) voor het Heilig Sacrament, kerkversiering, zilveren processiekruisen, kandelaars, flambeeuwen, enz. Een broederschap van het Heilig Bloed werd opgericht. En vooral om de 25 jaar wou Hoogstraten jubileren en een bijzondere inspanning leveren om door vernieuwing der processie en tal van activiteiten nog meer hulde te brengen aan het Heilig Bloed.

Zo vindt men achteraan in de kerk, bij de ingang van het hoogzaal de reuzenaf­fiche van het jubileum van 1902, het merkwaardigste jubileum dat ooit werd gevierd onder impuls van deken Z.E.H. Wuyts.

De vernieling van kerk en toren op 23 oktober 1944 had ook de vernieling van de processie tot gevolg : vaandels, baldakijn, mantel van Onze Lieve Vrouw en andere grote kunstvoorwerpen bleven bewaard, maar de kledij van de processie was nagenoeg verdwenen of  verknipt tot kinderkleding in hoogste oorlogsnood.