De Aankomst van het Heilig Bloed te Hoogstraten en de eerste Heilig Bloedprocessie

Op Pinksterdag, 19 mei, van het jaar 1652, trok Z.E.H. Kanunnik Van Hamme, gevolmachtigde van de Heer van Boxtel, naar de Antwerpse St.-Michielsabdij om er de Heilig Bloeddoeken in ontvangst te nemen uit de handen van de Prelaat.

Op 2e Pinksterdag reisde kanunnik Van Hamme met het koffertje naar Hoogstraten en legde de H. Bloeddoeken neer in de Begijnhofkerk.

De dag daarop, 21 mei, werd het Heilig Bloed plechtig overgebracht naar onze Sint-Katharinakerk.

Van deze overbrenging bezit onze kerk een schilderij. Dit schilderij is het 2e tafereel uit een reeks van 3 gemaakt door E.C. Schuermans in 1962 naar de doeken, toegeschreven aan Gilles in 1766 en die vernietigd werden bij de vernieling van de toren in 1944. Het schilderij bevindt zich in het hertogelijk koor. In de uitgebeelde processie zien we duidelijk Graaf Frans-Paul de Lalaing opstap­pen alsook zijn halfzuster Maria Gabriëla de Lalaing, dochter uit het 2e huwelijk van Albert de Lalaing. 

De volgende zondag, Drievuldigheidszondag, ging voor de 1e maal de H. Bloedpro­cessie uit te Hoogstraten met vaandels en het Heilig Sacrament. 26 mei 1652 is dus voor ons een historische datum.