Beslissing: het Heilig Bloed overbrengen naar Hoogstraten

Waarom precies Hoogstraten? Eigenlijk gewoon omdat Hoogstraten volgens Ambrosius van Horne, Heer van Boxtel de ideale plaats was:

  • Ambrosius zocht een plaats dicht bij de nieuwe grens, gemakkelijk te bereiken voor de Nederlandse bedevaarders. We zijn in de jaren 1650-1652, de reismogelijkheden zijn vrij beperkt (te voet, de kar, de wagen…). Zo lijkt Hoogstraten (stad en vrijheid sinds 1210) een ideale plaats. Overigens werd enkele jaren later, in 1687, in diezelfde geest, namelijk om in onze contreien de Nederlandse katholieken de gelegenheid te geven hun geloof te belijden, het klooster van Meersel Dreef gebouwd.
  • Bovendien bleven op die manier de Heilig Bloeddoeken zowat in de familie. Ambrosius was getrouwd met Maria Margaretha van Bailleul. Maria Margaretha’s zuster, Maria Clara van Bailleul, was getrouwd met (de dan reeds overleden) Albert de Lalaing, vader van Graaf Frans Paul de Lalaing. En misschien was het een eventuele teruggave van de Heilig Bloeddoeken  gemakkelijker te regelen met de familie... 

Hoe en wanneer precies de onderhandelingen startten weten we niet zeker. Wel is het zo dat de Heer van Boxtel aan kanunnik van Hamme van 't Antwerps kapittel en voorheen kanunnik te Hoogstraten, volmacht gaf om in zijn naam met Hoogstra­ten te onderhandelen. De gesprekken liepen vlot en na een 14 tal dagen kwam men reeds tot een akkoord, dat gesloten werd op 16 mei 1652.

Het akkoord omvatte 6 punten: 

  1. De bewaring van het H. Bloed te Hoogstraten zal slechts tijdelijk zijn;
  2. De offergelden zullen bewaard worden in een offerkist met 3 sloten: De graaf van Boxtel of zijn gemachtigde, de koordeken en de schout van Hoogstraten zullen elk een sleutel ervan bezitten;
  3. Jaarlijks zullen de offergelden verdeeld worden: de ene helft voor de Kerkfabriek van Hoogstraten; de andere voor de baanderheer van Boxtel, om te dienen voor godvruchtige doeleinden;
  4. De onkosten zullen, vóór de verdeling, van de gezamenlijke offergelden afgetrokken worden;
  5. Het kapittel en het burgerlijk bestuur van Hoogstraten staan in voor de goede bewaring en de teruggave op de eerste aanvraag;
  6. Graaf de Bassigny (van Boxtel) blijft steeds vrij een nieuw akkoord met Hoogstraten aan te gaan.