De Lauwerys - Lens Processie van 1952

Hoogstraten bleef niet bij de pakken zitten: het bouwde naast toren en kerk ook de processie opnieuw op. Met de eucharistieviering als basis (het wonder was tijdens de eucharistieviering geschied) stelden Deken Jozef Lauwerys en priester-kunstenaar een gans nieuwe processie samen tijdens de jaren 1947 – 1952. Dat jaar 1952 was de absolute streefdatum, want een jubileumjaar : 1652 – 1952 driehonderd jaar Heilig Bloed in Hoogstraten.

En over het jubileum van 1952 kunnen onze oudere mensen nog meespreken: een volledig nieuwe processie, historische stoet met praalwagens, H. Bloedspel waar 80 spelers uit Boxtel het spel van Z.E.H. Harrie Beex brachten, een groot volksconcert gedirigeerd door Lodewijk De Vocht, straatversiering naar de plans van E.H. Tegenbos, enz.

En het jubileum van 1980 (1380 – 1980 - 600 jaar Heilig Bloedhulde zorgde voor een volledige opfrissing van de processie. Een Heilig Bloedstichting werd opgericht naar het voorbeeld van Boxtel – in 2012 werden de statuten aangepast en ging de Heilig Bloedstichting in de bredere Stichting Het Gulden Vlies (met als onderdelen het Heilig Bloed, Mixtuur en Vrienden van de Beiaard).

Ter gelegenheid van het jubileum van 2002 (350 jaar Heilig Bloed in Hoogstraten) werd de processie nogmaals volledig gerestaureerd.