De geschiedenis van Het Heilig Bloed

Het wonder van Boxtel - 1380

De geschiedenis van het Heilig Bloed van Hoogstraten vangt aan omstreeks 1380 in het Noordbrabantse stadje Boxtel (Nl).

In dat jaar stootte priester Eligius van den Aker (rector van het Heilige-Geestaltaar in de kerk van Esch) per ongeluk de kelk met geconsacreerde wijn om, toen hij de Heilige Mis opdroeg aan het altaar van de Heilige Driekoningen in de kerk van Boxtel.

De witte wijn vloeide over corporale en altaardwaal, waarbij de witte wijn onmiddellijk bloedrood kleurde, het bloed van Christus.

Lees meer

Beslissing: het Heilig Bloed overbrengen naar Hoogstraten

Waarom precies Hoogstraten? Eigenlijk gewoon omdat Hoogstraten volgens Ambrosius van Horne, Heer van Boxtel de ideale plaats was:

Lees meer

De Aankomst van het Heilig Bloed te Hoogstraten en de eerste Heilig Bloedprocessie

Op Pinksterdag, 19 mei, van het jaar 1652, trok Z.E.H. Kanunnik Van Hamme, gevolmachtigde van de Heer van Boxtel, naar de Antwerpse St.-Michielsabdij om er de Heilig Bloeddoeken in ontvangst te nemen uit de handen van de Prelaat.

Op 2e Pinksterdag reisde kanunnik Van Hamme met het koffertje naar Hoogstraten en legde de H. Bloeddoeken neer in de Begijnhofkerk.

Lees meer

Het Heilig Bloed, vereerd en bewaard te Hoogstraten sinds 1652

Bijna 350 jaar bewaart Hoogstraten de kostbare relikwie van het Heilig Bloed, tracht de Boxtelse traditie voort te zetten en het onderschreven akkoord stipt na te leven. In woelige oorlogsjaren bewaarde ze de schat op veilige plaatsen, soms ingemetseld in de dikke muren van de kerktoren, zoals op 10 mei 1940 door deken Senden met als getuigen koster Henri Rigouts, Frans Brosens, Jules en Louis Croes.

Lees meer

De troebele tijden

Troebele, woelige, gevaarlijke tijden, inderdaad. Maarten Luther bestrijdt met zijn leerstellingen het katholieke geloof. De Spaanse Koning, Filips II, bestrijdt met man en macht de hervormers. We kennen ze nog uit onze vaderlandse geschiedenis: Alva met zijn bloedraad, Requesens, Don Juan, Alexander Farnese, Albrecht en Isabela én onze Hoogstraatse Graaf Antoon II de Lalaing...

Lees meer

De Lauwerys - Lens Processie van 1952

Hoogstraten bleef niet bij de pakken zitten: het bouwde naast toren en kerk ook de processie opnieuw op. Met de eucharistieviering als basis (het wonder was tijdens de eucharistieviering geschied) stelden Deken Jozef Lauwerys en priester-kunstenaar een gans nieuwe processie samen tijdens de jaren 1947 – 1952. Dat jaar 1952 was de absolute streefdatum, want een jubileumjaar : 1652 – 1952 driehonderd jaar Heilig Bloed in Hoogstraten.

Lees meer

Maar hoe verging het onze noorderburen in Boxtel sinds 1652?

Na het vertrek van de H. Bloeddoeken trachtten vele pelgrims, ondanks de strenge politiemaatregelen van het Protestantse Bewind, op de bedevaartdagen de St.-Petruskerk te benade­ren.

Lees meer