Deel 4: de sacramentsprocessie

Het Sacrament van de Eucharistie is een blijvend teken dat bewaard, getoond en aanbeden wordt.

504911b2748914d692f545b123c9509f.pngRealisatie: 1950

Deze groep bestaat uit:

  • 2 schildknapen met kartel
  • Kruisdragers met twee accolieten
  • Het vaandel van het Heilig Sacrament
  • De zangertjes van het kinderkoor in rood-zwart
  • Drie wierokers
  • 4 misdienaars met kooltjes, boek, bellen
  • Voorganger en twee assistenten dragen het Heilig Sacrament
  • Zes baldakijndragers in tabbaard
  • 4 lantaarndragers
  • Het Magistraat met flambeeuw.

1. Het vaandel van het Heilig Sacrament 1869

1db0719620aff7e2c68dbec0c9b4c0cd.pngZijde-zilver-en goudreliëfborduurwerk op rood fluweel, gemaakt in 1869 door J.B. Veron te Antwerpen voor de prijs van 2.2128,50 Belgische Frank.

Ovaal medaillon met cilindermonstrans met Heilig Sacrament, geflankeerd door twee engelen met banderol waarop de tekst “ECCE PANIS ANGELORUM”. Het medaillon is afgezet met geslepen stenen en rondom versierd met korenaren, lovermotieven, druiventrossen in goud-en zilverreliëfborduursel. Heilige-Geestduif, vier medaillons op grond van blauw satijn, voorstellend de ark des verbonds, de tafel met de toonbroden, de pelikaan en het Lam Gods. Op het centrale pand het wapen van Hoogstraten.  Op de achterzijde ziet u een kelk met hostie tussen kruis en anker.

Het vaandel werd in 1993 gerestaureerd, kostprijs F 261.160, betaald door de Stad en door Hoogstratens Oudheidkundige Kring HOK.


2. Het koor

a4d8364739b3565836a38f9cf19fd77a.pngHet kinderkoor van Hoogstraten (Jubilate) vormt het sacramentskoor. De huidige kledij stamt uit 1996. De inspiratie ervan werd gezocht bij de kledij van de Engelse kinderkoren. Het geheel omvat: witte kraag, rode bloes, groene  onderrok, witte pantoffels. Willaert leverde het geheel af op 27 mei 1996.


3. Het baldakijn

a489eb29b26be39543bb118d9b5d48ee.pngNadat in 1830 een eerste draagtabernakel door de firma Willaert uit Antwerpen was geleverd, werd in 1896 het huidige baldakijn gemaakt door Joseph Grossé.  Het is boord, samengesteld uit zijde-en goudborduurwerk op fluweel, geappliceerd op goudlaken. L. 2 m, h. 0.77 m en br.1.40m.

De boord is in goudlaken, bezaaid met geborduurde rozetten tussen gestileerde florale motieven. In beide breedrichtingen is er een medaillon van blauw fluweel met maaswerk van gouddraad met het Hart van Jezus, geflankeerd door biddende engelen en omgeven door bloemmotieven en een pelikaan met jongen, vergezeld van twee knielende engelen. Rechts onder “Jos. Grossé Brugge”.

Op de kransmedaillons op de langszijden zijn telkens twee evangelisten afgebeeld met hun attributen; de op wolken knielende engelen houden muziekinstrumenten in beide handen. De roodfluwelen bovenrand bevat lover-, blad- en krulwerk in zijde-en goudborduurwerk; de smalle benedenzoom, afgeboord met goudgalon, heeft afwisselend paletten in gouddraad en rozetten uit stukjes metaal. Op de afhangende vouwen prijken in medaillons van blauw fluweel Christusmonogrammen in gouddraad. Het baldakijn is met franjes afgeboord. Aan de binnenzijde van de hemel werd centraal de Heilige Geestduif aangebracht in een rond medaillon met stralen.

De dragers van het baldakijn waren tot en met 1949 “zo maar in frak en broek…” wat een doorn in het oog was bij Remi Lens. In 1950 maakte Maria Bruurs de nieuwe kledij “het zijn chique zwarte mantels geworden, tabbaard wordt het kleed genoemd….”  In 1991 kregen ze nieuwe handschoenen en nieuwe strikjes.


4. De lantaarns

995eb03b2c8f270dd2fea02018e51a56.pngDe zes processielantaarns zijn vervaardigd in de 19° eeuw uit verzilverd koper. Het zijn zeszijdige lantaarns, met bekroning in de vorm van een torenconstructie.


5. De flambeeuwen van het Magistraat

Het zijn 25 processielantaarns uit de 19° eeuw, gegoten en gedreven geelkoper, vijf ervan zijn verzilverd. Ze hebben een opengewerkt deksel met kruisje en boord met drielobmotief. Ze werden in 2002 met subsidie van de stad Hoogstraten (€ 1.500) gerestaureerd door de firma Slabbinck.


6. Het groot processiekruis

Kruis met armen in lobvorm, koper en verguld geelkoper. 19° eeuw.