Deel 1: de openingsgroepen

In dit deel wil Hoogstraten hulde brengen aan het Heilig Bloed en wordt de geschiedenis er van aanschouwelijk voorgesteld.

1. De ceremoniemeester

d96fc84ffd19e7e9bd4c3d5004a83a7a.pngDe ceremoniemeester met ceremoniestaf en habijt met de Heilig Bloedornamenten opent de processie.


2. De gilde van Sint-Joris

705d022180f0084e5268e406033e2b1a.pngDe gilde staat in voor de bescherming van het Heilig Bloed en vormt na de processie de erehaag aan de kerk. De Sint-Jorisgilde werd opgericht vóór 1358, en vierde derhalve met recht zijn zeshonderd vijftigste verjaardag in de Sint-Katharinakerk in 2006.


3. De Gelmelzwaaiers

d2df91a1612b12b485f6bd44ade5dec2.pngDe vendeliers volgen sinds het jubileumjaar 1980de leden van hun zustervereniging de Gilde van Sint-Joris. Gezien de aard van hun optreden zijn zij voor de toeschouwers een van de meest bewonderde groepen van de processie.


4. De vaandels

643786aa52a87596723da7b2852e3aab.pngDe vaandels van de Hoogstraatse scholen, verenigingen en gebuurten: Hoogstraten brengt hulde aan het Heilig Bloed. Dit is een aloude traditie.


5. De fanfares Sint-Katharina en Sint-Cecilia

a9dc3de1f134409bb546e855149cd416.pngDeze fanfares stappen op in beurtrol: elke zondag één fanfare. Ter vervanging van het kerkorgel spelen deze muziekmaatschappijen muziek van Bach.


6. De groep van de Heilige Katharina

b76402687f0bc8ad8b6f045938768fed.pngDe Heilige Katharina is de patroonheilige van Hoogstraten. Het is de Heilige Katharina van Alexandrië, weshalve ze (Koptisch) met een K geschreven wordt. Ze staat veelvuldig uitgebeeld in de Sint-Katharinakerk, waar ze sinds onheuglijke tijden diep vereerd werd.

In de processie wordt de Heilige Katharina uitgebeeld in vol ornaat, vergezeld van haar folterwiel (het rad van Sint-Katharina). Kleine meisjes strooien blaadjes en bloemen. Het vaandel van de Heilige Katharina kondigt de groep aan.

De ganse groep van Sint-Katharina is gemaakt in de periode 1949 – 1950 en is een creatie van Mevrouw Maria Bruurs naar ontwerp van Remi Lens.


7. De processievaandels

b5e681af53c4bdbee622ae42d6d89f73.pngDe processievaandels hebben een rijke traditie in de processie. Ze werden soms geschonken aan de processie of speciaal gemaakt ter gelegenheid van een jubileum. Het oudste vaandel dateert van 1840.

De zeven processievaandels worden telkens gedragen door drie mannen in toga en rochet.


8. De processiedoeken en de vaantjes van de bloedstortingen

30f5cf6b30c2840d9cdc7ae2b47c86dc.pngOok de spandoeken werden gemaakt in 1902 ter gelegenheid van dit jubileumjaar. Ze werden geschilderd door de Gentse kunstenaar Leo Bressers. Ze verbeelden de drie voornaamste gebeurtenissen uit het Heilig-Bloedverhaal: het omstoten van de kelk, het uitwassen van de Heilig-Bloeddoeken bij de watermolen, het overhandigen ervan door priester Eligius. Ze vormen een zeer aanschouwelijke uitbeelding van het mirakel.

Ze hadden van bij de opmaak veel succes, omdat ze in de geest van de “mannekesbladen” opgesteld waren, en vormden de basis van vele latere tekeningen en prentjes.

De bijhorende vaantjes van de “bloedstortingen”of de “symbolen van de Passie” werden gemaakt in de periode 1932 en werden voor het eerst meegedragen in de processie van 1933. Ze vervingen de” verbeeldingen” uit 1911.