Deel 3: Onze Lieve Vrouw en de eucharistie

De figuur van Onze Lieve Vrouw is nooit afwezig als we de Eucharistieviering. Bovendien heeft Hoogstraten steeds een bijzondere band gehad met Onze Lieve Vrouw. Denken we daarbij aan de “Gulden Lieve Vrouw van Hoogstraten” uit de zeventiende eeuw in de noordzijkapel van de Sint-Katharinakerk , en aan de kapel van Onze Lieve Vrouw van Bijstand  uit 1696, “Beschermvrouwe van Hoogstraten”.

Realisatie: 1951 en 1952

Deze groep bestaat uit:

  • 2 schildknapen met kartel
  • 24 meisjes in blauw-wit
  • 2 meisjes in het wit met goud op kussen
  • 6 meisjes met het Mariabeeld

1. De meisjes in blauw-wit

c3b496842ff0600ddda4374f9866c0df.pngDe originele kledij werd diverse malen gerestaureerd. In 1980 werden zes nieuwekleedjes gemaakt

De kledij van de meisjes werd volledig vernieuwd in 2004 (Trappistinnen Brecht).


2. Het goud op kussen

Bestaat uit schenkingen aan de processie van sierraden door de bedevaarders, door de eeuwen heen.


3. Het Mariabeeld

bda44fe58c6d43f542baee9a5760bd43.pngHet Mariabeeld is een afbeelding van Onze Lieve Vrouw Van Bijstand uit de kapel aan de Heilig-Bloedlaan. Dat houten beeld werd in 1696 gemaakt door de Antwerpse kunstenaar J.B. De Wredt. Deken J. Lauwerys beschrijft het in 1946 (bij het 250-jarig jubelfeest van de kapel) als “Maria zou tronen als een vorstin met scepter en kroon, doch tevens met een moederlijken glimlach nederblikken op héél de Vrijheid. Haar kindje prangt ze niet aan haar hart, als om het voor zichzelf te behouden, maar ze steekt het lichtjes vooruit, opdat het goedgunstig en zegenend zou nederblikken op de arme mensenkinderen aan de voet van haar troon. Met brokaat werd zij gekleed en op feestdagen met goud en zilver getooid”.

Mantel en schoot vormen, samen met het baldakijn van Heilig Bloed het voorwerp van een restauratieproject dat gestart werd in 2007 en vermoedelijk in 2010 zal gerealiseerd zijn.

De Gulden Lieve Vrouw is een verguld beeld uit de zeventiende eeuw, in lindenhout, groot 82 cm. Het bevindt zich in een portiek in de noordzijkapel. Hier heeft Maria, met scepter in de rechterhand een zegenend kindje met wereldbol op de linkerarm.