2019: H.Quirinusprocessie in Loenhout regent uit.

Een zondag die zich aandiende als een koude maar zonnige dag werd na een uur processie verstoord door een felle regenbui die alle deelnemers op de vlucht deden slaan en iedereen zocht een droog plekje om erger te voorkomen. De stopplaats aan de Quirinuskapel werd op deze manier gans verstoord en moest worden vermeden om nog meer onheil te voorkomen. Kinderen en verenigingen zochten al snel hun toevlucht naar veiliger oorden en zo werd de processie in mineur ontbonden. In de kerk werd het sacrament na de zegen weer opgeborgen zodat iedereen op zoek kon naar droge kleren.

Toch mogen we terugblikken op het succes van de voorbije processie van de H. Quirinus. Het koude maar zonnige startweer heeft dit jaar ook weer talrijke kijkers naar Loenhout gebracht om de processie te bezoeken. Maar….tegen het einde van de processierondgang sloeg het weer plots om en stond iedereen in de pletsende regen.

Om het toch een beetje ludiek af te sluiten is het waarschijnlijk de H. Quirinus zelf die om regen had gevraagd omdat zijn bron in de waterput van de kapel zo goed als droog staat door de afzuiging van de bouwwerken op de terreinen van de Melkerij.

De voorbije weken had de organisatie van de processie weer veel energie gestoken in de voorbereiding van deze jaarlijkse feestelijke dag.

 

Voorafgaand aan de processie werd de hoogmis ter ere van de H.Quirinus opgedragen door Jan Simons die werd bijgestaan door Mark Baets tijdens de viering en bij de processierondgang. In zijn homolie benadrukte hij vooral de samenhorigheid en gezamenlijke inzet om deze processie jaarlijks te laten uitgaan en liet ook blijken dat volksdevotie ook een onderdeel is van ons katholiek geloof.

Dit ganse gebeuren rond de H.Quirinusprocessie kon maar slagen door de medewerking van vele vrijwilligers. Belangrijke partners van de Quirinusvereniging zoals de school ‘t Blokje, de Loenhoutse verenigingen, de Gilden, de beide muziekverenigingen, de parochie en kerkfabriek, het parochiaal koor en nog vele anderen hebben van dit evenement iets moois willen maken.

 

Toch wil de processiegroep iedereen danken voor hun inzet bij de voorbereidingen, de verenigingen die hun peterschap weer hebben waargenomen, de school en het personeel heeft er voor gezorgd dat kinderen zich massaal inschreven om mee te stappen, de ouders die hun kinderen steunden de processie te bevolken en alle verenigingen met hun vaandel. Ook de muziekmaatschappijen trotseerden het weer en waren aanwezig. Aan allen hartelijk dank.

Het zal nog wel enkele dagen duren vooraleer alle kledij weer droog kan opgeslagen worden en volgend jaar weer bruikbaar zal zijn. En dan rekenen we zeker op mooi weer…..