De verering van de Heilige Quirinus

In vele parochiekerken en kapellen werd eertijds de Heilige Quirinus vurig en veelvuldig aanroepen tegen allerlei kwalen zoals huidziekten, kwade ogen, zweren en gezwellen bij mens en dier. Veel van deze devoties zijn na verloop van tijd verloren gegaan.

De naam Quirinus, die bij de Romeinen veelvuldig verspreid was, komt onder allerlei vormen voor: Quirynen, Quirini, Grien, Kiry, Coryn, Crines, Quoilien enz. Het is logisch dat we ons afvragen: Wie was Quirinus, waar kwam hij vandaan en hoe heeft zijn devotie zich in onze gewesten verspreid?  

Volgende legende geeft ons hierop een antwoord.

Quirinus, Romein van geboorte, leefde in het begin van de 2 de eeuw. Hij diende als tribuun (functionaris) in het leger. Toen keizer Trajanus (98 - 117) tijdens een veldtocht vernam dat zijn perfect van Rome tot het christendom was bekeerd zond hij zijn generaal Aurelius naar de hoofdstad om de christenen uit te roeien.

Deze bekeerling officier belandde in de gevangenis en toeval wil, in de kerker naast hem verbleef de tribuun Quirinus.

Quirinus werd getroffen door de rotsvaste overtuiging van deze medegevangene, die niet aarzelde om van al zijn functies en rijkdom afstand te doen om als christen door het leven te gaan. Zijn talrijke contacten met deze overtuigde man leidde uiteindelijk tot de bekering van Quirinus tot het christendom. Deze beslissende stap zette hij nadat zijn dochter Balbina op een wonderbare wijze van haar keelziekte was genezen. Samen met zijn echtgenote Exuperia, zijn dochter Balbina en familieleden alsook enkele medegevangenen ontving Quirinus , in de gevangenis, het Heilig Doopsel.

Bij het nieuws van deze bekering ontstak Aurelius in woede en ontbood Quirinus om hem zijn christelijke overtuiging te doen afzweren. Toen zachtaardige overtuigingskracht geen resultaat boekte werden de harde en doorslaande middelen aangewend. Een beul werd er bijgeroepen: hij rukte de tong van Quirinus uit en hakte zijn handen af, maar Quirinus bleef standvastig in zijn geloof en stierf als martelaar: Hij werd onthoofd en verwierf zo de martelaarskroon. Later werd Quirinus voor deze rotsvaste overtuiging, zijn standvastig geloof in het christendom en zijn marteldood, heilig verklaard.

De verering van Quirinus strekt zich voornamelijk uit over het Rijnland, de Nederlanden en Noord-Frankrijk.

De Heilige Quirinus wordt voorgesteld als een Romeins soldaat met helm en harnas.

Loenhout is nog één van de weinige plaatsen waar deze verering met een jaarlijkse processie nog in stand is gehouden.

De parochie, de gilden, verenigingen, scholen en muziekmaatschappijen trachten deze verering in stand te houden door ieder jaar op de eerste zondag van de meimaand de processie te laten doorgaan.