Heilige Quirinusviering in Loenhout

Ieder jaar wordt op de eerste zondag van mei in Loenhout de begankenis met processie naar de kapel van de Heilige Quirinus gehouden.

Als we de geschiedenisboeken inkijken vinden we daarin dat deze begankenis mogelijk meer dan 450 jaar oud is want de bisschop van Luik, Erardus vander Mark (1506-1538) keurt een stichting goed van een kapelrij van Sint Quirinus te Loenhout.

Uit dezelfde periode is de bestelling van het prachtige Quirinusretabel wat onze kerk siert. Een akte met judicieel nr. 1170 op datum van 3 augustus 1545.

In vroegere jaren moet deze bedevaart naar de Heilige Quirinus zeer veel volk hebben aangetrokken. Elk jaar de eerste zondag van mei en de twee daarop volgende dagen werd deze begankenis gevierd. Vanuit onze verre omgeving kwamen mensen  hulp en troost zoeken tegen koortsen, kwaadaardige gezwellen, doofheid, oogziekten en huidkwalen.

97042624d0f6fb4031bba87732d3fef4.jpgDe mensen doopten hun zakdoeken in het gewijde water en namen kruiken en flessen mee naar huis. Heel wat ogen werden ter plaatse gewassen zodat er bij iedere begankenis toch een aantal kleine wonderen gebeurde.

Ook nu zijn er nog mensen die dit gebruik navolgen als er bij de put een emmer gewijd water ter beschikking staat.

Het water werd  vroeger de avond voor de begankenis gewijd, en bij de ommegang van de processie werd halt gehouden aan de Heilige Quirinus-kapel. Na de gebeden in de kapel wordt aan de omstanders de zegen met het H.Sacrament gegeven.

Door de jaren heen is er ook een naamsverandering gekomen voor deze begankenis,  nu  spreekt men van de “Loenhoutse Mei Processie”.

De processie is een uiting van geloofsovertuiging in de Heer. Het is een uitbeelding van de pelgrimstocht met als hoogtepunt de zegen van het Heilig Sacrament.

Loenhoutse Mei is ook een dag van samenkomen en verbroederen. Een dag waarop jong en oud zich verenigt op en rond de kermis die met deze verering  gepaard gaat.

Het is voor de Loenhoutse bevolking een echte feestdag.