Heilig Bloed 2023

   
 Zondag 4 juni Eerste zondag
 9:30 uur Hoogmis met de Gregoriaanse schola en de dames van het Piuskoor
Voorganger: Prelaat Erik De Sutter, abt van Grimbergen
 11:00 uur Processie in noordelijke richting
 
 Woensdag 7 juni Jaarmarkt en stratenloop 
 19:00 - 22.00 uur Light a candle (kaarsje branden) in de Begijnhofkerk. Info vind je hieronder.
 
 Donderdag 8 juni
Sacramentsdag 
 10:00 uur Hoogmis
 17:00 uur Vespers (gezongen avondgebed) in het koorgestoelte
 
 Zondag 11 juni Tweede zondag
 9:30 uur Hoogmis met de Gregoriaanse schola en de dames van het Piuskoor
 11:00 uur Processie in zuidelijke richting
(langs het woonzorgcentum Stede Akkers)
 
Light a Candle op woensdag 7 juni
Velen branden wel eens een kaarsje: thuis, in een kerk of een kapel. Dit gebaar spreekt ook kinderen aan. We steken een kaarsje aan om allerlei redenen: o.a. voor iemand die ziek is, als ondersteuning voor een examen of uit dankbaarheid. Het kaarsje biedt licht en troost. Op de avond van de jaarmarkt, woensdag 7 juni, doen we iets bijzonders in en rond de Begijnhofkerk. Op straat worden de mensen aangesproken. Men krijgt een kaarsje en er wordt gevraagd om dit aan te steken in de kerk. Iedereen is welkom: gelovig of ongelovig, jong of ouder. Met dit gebaar willen wij alle geloofsgrenzen doorbreken. Aan het einde van de avond hopen wij op een warme kring van licht. Ook u bent welkom tussen 19.00 en 22.00 uur!