De Associatie van de Processies van de Noorderkempen

In de Noorderkempen leven nog drie aloude processies: de Heilige Quirinusprocessie van Loenhout, de Sint-Leonardusprocessie van Sint-Lenaarts, en de Heilig-Bloedprocessie van Hoogstraten, drie processies die hun oorsprong vinden in de dertiende en veertiende eeuw en die, als enigen van die Noorderkempen,  alle daar op volgende eeuwen hebben getrotseerd.

Deze processies vormen een inherent en zeer voornaam onderdeel van het cultureel en levend erfgoed van de Noorderkempen. Dat aloud cultureel en levend erfgoed is in de loop der tijden vergroeid tot een brede mengeling van christelijke, historische, culturele en folkloristische elementen. Hieraan werden in een zeer recent verleden nog bijzondere sociale, economische en toeristische aspecten toegevoegd.

lees meer

"Een processie is een gebeurtenis, die door de honderden processiedeelnemers en toeschouwers steeds op een eigen en soms zeer persoonlijke manier wordt beleefd."

Heilig Bloed Hoogstraten: 16 en 23 juni 2019

16 en 23 juni 2019: mis om 09.30 en processie om 11u.

Donderdag 20 juni mis om 10u met aansluitend een korte processie in de kerk.